Wat wil VrouwSaam?

Vrouwen uit Hengelo en omgeving bekrachtigen en de verbinding in de samenleving bevorderen. Dat is het doel van VrouwSaam.
VrouwSaam biedt ondersteuning aan of faciliteert activiteiten die georganiseerd worden voor en door vrouwen.
We streven naar structureel aandacht voor de gelijkwaardige positie van mensen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder.

VrouwSaam ▸

Internationale Vrouwendag Hengelo

Vrouwendag? Waarom zouden we dat vieren? Nou, omdat er nog steeds aandacht nodig is voor gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid gaat over vrijheid om te zijn wie je bent; gerespecteerd en open ontvangen te worden ongeacht gender, seksualiteit, levensovertuiging of religieuze achtergrond. We hebben ook in Nederland en in Hengelo nog veel werk te verzetten.

Vrouwendag ▸

Internationale vrouwendag

V-mail Art Project

Women's March | Fakkeltocht 7 maart 2019