VrouwSaam

Wat zijn onze doelen?

 • Bekrachtigen van vrouwen uit Hengelo en omgeving
 • Bevorderen van verbinding in de samenleving
 • Structureel aandacht voor de gelijkwaardige positie van mensen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder
 • Ondersteunen en/of faciliteren van activiteiten die georganiseerd worden voor en door vrouwen

Hoe willen we werken?

 • Laagdrempelig, ondersteunend, netwerkorganisatie
 • Ondersteunen en/of faciliteren bij verwerven van middelen die bijdragen aan doelstelling
 • Minimum aan regels, maximaal effect
 • Delen = vermenigvuldigen

Waarom en hoe is VrouwSaam ontstaan?

Het begon direct na 8 maart 2018, de viering van internationale vrouwendag in Hengelo.
Bij de evaluatie op 12 maart besloten we meer vrouwen te betrekken. Er volgden brainstormbijeenkomsten. Ruim 30 vrouwen uit Hengelo deden eraan mee! Direct na de vakantie het vervolg en zo gingen we stap voor stap verder om een diversiteit aan activiteiten georganiseerd te krijgen. De opmaat tot het vieren van internationale vrouwendag 2019 in Hengelo.

Onderweg ontmoetten we veel enthousiaste, creatieve vrouwen met geweldige ideeën. We ontdekten dat vrouwen elkaar graag wilden leren kennen, de ideeën met elkaar wilden delen. Dat daar weer prachtige plannen uit ontstonden..
We ontdekten dat…. en dat…..en…Te veel om op te noemen eigenlijk. Maar toch een paar belangrijke punten:

 • gelijkwaardigheid realiseer je niet in je eentje, iedereen doet mee
 • als je kennis en kunde met elkaar deelt, krijg je veel voor elkaar
 • als mensen worden uitgenodigd ook echt zelf een plan te maken en te realiseren, blijken ze meestal tot veel meer in staat te zijn, dan ze zelf dachten
 • dat al samen doende, mensen eenvoudig van elkaar leren en zich zo ontwikkelen
 • door elkaar te ontmoeten ontstaat een bruisend, creatief netwerk dat ideeën deelt en mogelijkheden verkent; plannen realiseert
 • soms is geld om echt een stap te kunnen zetten een probleem. Als individu of kleine groep een subsidie of een bijdrage ergens te kunnen krijgen is lastig. Er wordt vaak gevraagd om een stichting of andere rechtspersoon.

En zo hadden we redenen te over om VrouwSaam op te richten.

VrouwSaam? ...Wat is dat?

Caroline Coumans vertelt kort wat VrouwSaam is en wat dat met Hengelo en Internationale Vrouwendag Hengelo te maken heeft.